SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYONU

ACİL MÜDAHALE ARACI
YAŞAM MERKEZLİ, KORUYAN KARTAL

Sokak hayvanlarının başına gelebilecek kaza gibi acil müdahale gerektirecek durumlar için oluşturduğumuz ‘Acil Müdahale Aracı ve Ekibi’ sayısını arttıracağız.
Yaralanma, hastalanma veya trafik kazaları gibi olağan dışı hallerde de Yakacık Veteriner Kliniğimizde tedavi ederek onları yaşama tekrar kazandıracağız.
Mahallelerimizde çeşitli noktalara koyduğumuz, şebeke suyuna bağlı bir şekilde çalışan Şamandıralı Suluklarımızı artırarak sokakta yaşayan canlara can katacağız.
Artan suluk miktarımız ile sokak hayvanlarının ‘temiz su’ ihtiyacını karşılayacağız. Bugüne kadar Kartallımızın 73 noktasına yerleştirdiğimiz Otomatik Su ve Beslenme Odağı sayımızı iki katına çıkaracağız.
Kartallı sokak hayvanlarımızın her daim yaşamında yer alacağız.

SOKAK HAYVANLARI
– REHABİLİTASYON – MİKROÇİPLE TAKİP –
Sokak hayvanlarıyla ilgili bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme projelerimiz ile onları sahipsiz bir hayvan olmaktan çıkarıp hayatımızın içinde bir ‘CAN’ haline dönüştüreceğiz.
Sokak Hayvanlarının teknolojik bir sistemle kayıt altına alınıp düzenli bakım ve sahiplendirme işlemlerini takip edebilmek için Çipli Kayıt sistemine geçeceğiz.
Böylece hem 7’den 77’ye komşularımız, hem de sokak hayvanlarımızın sağlığı ve güvenliği korunmuş olacak. Projelerde ilgili STK ve hayvan sever gruplarını paydaş yapacağız.
Veteriner Müdürlüğümüz aracılığıyla sahipli, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, aşı vb. temel tıbbi bakım ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmaları yapacağız.

– BİR KULÜBE BİR KÖPEK – SAHİPLENDİRME –
Bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme projelerimiz ile sokakta yaşayan hayvanları, sahipsiz bir hayvan olmaktan çıkarıp, hayatımızın içinde; hakları olan birer canlı varlık haline dönüştüreceğiz. Mikroçip uygulamasıyla elektronik ortamda kayıt altına alıp düzenli bakım ve sahiplendirme işlemlerini sağlayacağız.
Gönüllülük temelinde her bahçeli apartman ya da siteye “bir kulübe bir köpek” projesini hayata geçireceğiz. Projelerde ilgili STK ve hayvan sever gruplarını paydaş yapacağız.
Veteriner Müdürlüğümüz aracılığıyla sokak hayvanlarımızın kısırlaştırılması, aşı vb. temel tıbbi bakım ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmaları yapacağız.
Yaralanma, hastalanma veya trafik kazaları gibi olağan dışı hallerde de, Yakacık Veteriner Kliniğimizde tedavi ederek onları yaşama tekrar kazandıracağız. Mahallelerimizde çeşitli noktalara koyduğumuz, şamandıralı sulukları artırarak canlarına can katacağız.