KENTSEL SİT KORUMA İMAR PLANI

İstanbul 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından “Kentsel Sit” olarak ilan edilen Yukarı Mahallemiz içerisinde kalan alanın 1/1000 ölçekli planlarını çok yakında bitiriyoruz.
Sona yaklaştığımız, 6,3 hektarlık bir alanı kapsayan projemiz hayata geçtiğinde hem kentimizin tarihi ve kültürel dokusu korunarak geleceğe taşınacak, hem de planlar neticesinde alan içerisinde kalan mülk sahibi komşularımızın yüzünü güldüreceğiz.
Tarihi, turistik ve görsel bir zenginlik kazanacak bölgede yapılar aslına uygun olarak restore edilecek. Yenileme, restorasyon, restitüsyon çalışmaları yapılırken belediye olarak vatandaşlarımıza gerekli tüm desteklerimizi sunacağız.