YERİNDE DÖNÜŞEN KARTAL

Planlar uygulamaya girdiğinde, proje kapsamında risk grubuna giren tüm binalar, vatandaşlarımızı hiçbir hak kaybına uğratmadan yenilenecek. Proje etki alanında kalan bölgelerde konut alanları, ticari alanlar, sağlık tesis alanları, kültürel tesis alanları, spor alanları, sosyal tesis alanları, sosyal donatı alanları, ibadethane alanları ve çocuk parkları alanlarından oluşacak.
Kartal’da hepimizin güvenle yaşama arzusu var. Güvenli binalarla birlikte, kent olmanın bütün özelliklerini yaşamımıza yansıtan bir kent için 2009’dan beri karşılaştığımız onca engel ve güçlüklere rağmen sabır ve gayretle sürdürdüğümüz ve ilçemizi her anlamda İstanbul’un merkezi yapacak Merkez ve Batı Merkez Plan çalışmalarında çok yakında sonuca ulaşacağız.
Çalışmaları devam eden Kentsel Sit Koruma İmar Planı hayata geçtiğinde, komşularımızın geleneksel kent dokusunu koruyarak yenileme, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon çalışmaları yapabilmelerinin önü açılmış olacak.